Pamätník k 30 ročnému výročiu vzniku Slovenskej republiky

Pamätník tvorí mramorový podstavec s nápisom a Orol tatranský, umiestnený na podstavci. Orol tatransky je symbol, ktorý zacali používať štúrovci a bol použitý na pamätníku iba v dvoch prípadoch. V cintoríne, v Irkutsku (na Sibirí),…

Pamätník pripomínajúci deportáciu židovských spoluobčanov

Pamätník tvorí železničný nákladný vagón, s ktorým sa uskutočňovala preprava židovských spoluobčanov do koncentračných táborov. OZ zo 6 najdených vagónov vybralo vagón nachadzajúci sa v Dopravnom múzeu Bratislava. Jedná sa o vozeň, ktorý po renovacii…

Gróf Széchenyi István

Gróf Széchenyi István vo veľkej miere prispel k tomu, že železničná trať z Bratislavy do Pešti viedla cez Nové Zámky. Ak si uvedomíme, že v roku 1830 anglický konštruktér Georg Stephenson zhotovil prvý parný rušeň…

Pamätník bombardovania

Pamätník predstavuje železničné koľajnice o dĺžke cca 50 metrov, ktoré sú tvarovo riešené tak, že sú pokrčené. Ide o sochársky objekt, ktorý svojim tvarom rozihraným do priestoru v podobe skrčenej – zdeformovanej koľajnice poskytuje divákom…

Symbolický hrob padlých v národno-oslobodzovacom boji v roku 1849 na Cintoríne sv. Jozefa

Občianske združenie Za troma mostami požiadalo Mesto Nové Zámky o súhlas obnovu Stĺpa hrdinov. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 22.6.2019 neschválilo obnovenie pamätníka. Stĺp hrdinov sa umiestnil na prenajatom hrobovom mieste na Cintoríne sv.…