Funkcionári OZ

Predsedníctvo Občianskeho združenia ”Za troma mostami”

Predsedníctvo

Ing. František Daniel – predseda, štatutár
ferida@centrum.sk
0903 202 903

Ing. Tomáš Števlík PhD. I. – podpredseda, štatutár
tomasstevlik@hotmail.com
0910 891 025

Mgr. Koloman Forró  – II. podpredseda,
forro.koloman@gmail.com
0915 763 763

PaedDr. Jana Garajová – I. tajomník
maticiarik@gmail.com
0903 764 893

Adrián Komanek – II. tajomník
komanek.adrian@gmail.com

Revízná komisia

Ondrej Berta – predseda revíznej komisie
ondrejberta@mail.t-com.sk
0905 604 215

Ing. Imrich Domaniža –  člen revíznej komisii
i.domaniza@gmail.com
0905 545 964

Ing.Tibor Tóth PhD – člen revíznej komisie
totht@zmail.sk
0903 853 413

Administrátori

Adrián Komanek – I. administrátor
komanek.adrian@gmail.com

Róbert Mokráš – II. administrátor
robertmokras@gmail.com