Pamätník pripomínajúci deportáciu židovských spoluobčanov

Pamätník tvorí železničný nákladný vagón, s ktorým sa uskutočňovala preprava židovských spoluobčanov do koncentračných táborov. OZ zo 6 najdených vagónov vybralo vagón nachadzajúci sa v Dopravnom múzeu Bratislava. Jedná sa o vozeň, ktorý po renovacii by bol vystavený ako pamätník a v ktorom by bola inštalovaná trvalá výstava.

Dňa 12.mája 1944 boli novozámockí židia sústredení do geta v centre mesta. Dňa 6. a 7. júna ich presunuli do parnej tehelne Somu Grünfelda, kam už predtým sústredili židovské obyvateľstvo z okolia Nových Zámkov, Galanty a Šale.
Dňa 12. a 15. júna 1944. ich naložili do vagónov priamo v tehelni, ktorá bola koľajiskom napojená na trať. Odtiaľto boli deportovaní na trase Košice, Prešov, Muszyna, Tarnów, Kraków do Osviemčimu v dvoch transportoch. Prvý transport  (č. 96) s 2899 bol vypravený 12. júna a druhý transport (č. 105) s 1980 bol vypravený 15.júna. Celkom bolo
deportovaných 4879 osôb, z ktorých zahynulo 4386 osôb. Umiestnenie pamätníka ako i odhalenie stanoví komisia zložená zo zástupcov Mestského úradu, Židovskej náboženskej obce a z OZ Za troma mostami.

3