Category Archives: Schôdze

Správa o hospodárení za rok 2013

V pokladni 31.12.2012 …………………..128.05 € V pokladni 24.01.2014……………………166.01 € Rozdiel……………………………………..+38,96 € Na účte 4013251106/7500 31.12.2012…294,80 € Na účte 4013251106/7500 24.01.2014..1164.06 € Rozdiel…………………………………….+870,26 € Na účte 4014562598/7500 31.12.2012…390,27 € Na účte 4014562598/7500 24.01.2014…491,65 € Rozdiel…………………………………….+101,27 €…

Správa o činnosti za rok 2013

Celoročný chronologický prehľad aktivít nášho Občianskeho združenia: 15.1.2013. Škôlka na Ďorockej ulici 15.2.2013. Škôlka na Nábrežnej ulici 22.3.2013. Škôlka na Bitunkovej ulici Občianske združenie „Za troma mostami“ na podnet pani učiteľky Ivety Varényiovej z Materskej…