Pamätník k 30 ročnému výročiu vzniku Slovenskej republiky

Pamätník tvorí mramorový podstavec s nápisom a Orol tatranský, umiestnený na podstavci. Orol tatransky je symbol, ktorý zacali používať štúrovci a bol použitý na pamätníku iba v dvoch prípadoch. V cintoríne, v Irkutsku (na Sibirí), na hrobe československých legionárov a v Ondrášovských kúpeľoch (teraz Liptovská Ondrašová) pri priležitosti 80 ročného výročia konania Národného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši dňa 10. mája 1848. Orol je aj sučasť loga Slovenskej národnej strany. Odznak novozámockých účastníkov Sokolského sletu v roku 1925.

Vo februári 2021 emisnym nákladom 500 ks bola vydaná zlatá uncová investičná minca Orol 2021 v cene 1986,20 €. Umiestnenie pamätníka plánujeme v priestore pred budovou Domu Matice slovenskej a odhalenie dňa 1.1.2023.

4