Členská základňa

Členovia Občianskeho združenia „Za troma mostami“.

 1. Ing. František Daniel            Zakladajúci
 2. Mgr. Koloman Forró             Zakladajúci
 3. Ing. Marián Hruškár             Zakladajúci
 4. Ing. Imrich Domaniža           Zakladajúci
 5. František Pém                      13.02.2011
 6. Ing. Tomáš Števlík PhD        16.02.2011
 7. Ing. Mária Luzsiczová          18.02.2011
 8. Ondrej Berta                         23.02.2011
 9. Mgr. Eva Polerecká              28.02.2011
 10. Ing. Tibor Tóth PhD              28.02.2011
 11. PaedDr. Jana Garajová        17.05.2011
 12. Iveta Forróová                       25.11.2011
 13. PaedDr. Mária Malperová     28.12.2011
 14. Zoltán Gergely                      15.01.2012
 15. Ing. Alena Kotlínová              05.02.2012
 16. Janka Starinská                     05.02.2012
 17. Peter Starinský                      05.02.2012
 18. Elena Kešjarová                    02.06.2012
 19. PaedDr. Anna Rošková         15.06.2012
 20. Mgr. Viera Sekerová              15.06.2012
 21. JUDr. Eleonóra Petrová         10.12.2012
 22. Mgr. Alexander Diósi              07.03.2013
 23. Mgr. Marta Kasášová             18.03.2014
 24. Lývia Kliská Uhrinová             20.01.2015
 25. Mgr. Alžbeta Vašeková           02.09.2015
 26. Ing. Norbert Kádek                 21.04.2016
 27. Miroslav Šimunek                   15.06.2016