Členská základňa

Členovia Občianskeho združenia „Za troma mostami“.

Meno :                                               Člen od :

 1. Ing. František Daniel                   Zakladajúci
 2. Mgr. Koloman Forró                    Zakladajúci
 3. Ing. Imrich Domaniža                  Zakladajúci
 4. Ing. Tomáš Števlík PhD              16.02.2011
 5. Ondrej Berta                               23.02.2011
 6. Ing. Tibor Tóth PhD                    28.02.2011
 7. PaedDr. Jana Garajová              17.05.2011
 8. Iveta Forróová                            25.11.2011
 9. Alena Rosenbaumová                05.02.2012
 10. Janka Starinská                          05.02.2012
 11. Ing. Peter Starinský                    05.02.2012
 12. 12. Alexander Diósi                    07.03.2013
 13. Mgr. Marta Kasáčová                 18.03.2014
 14. JUDr. Ivan Katona                      05.10.2016
 15. Adrián Komanek                         22.02.2019
 16. Ján Juhász                                 22.02.2019
 17. Tibor Kocsis                                22.02.2019
 18. Ing. Peter Podbehlý                    21.02.2020
 19. Róbert Mokráš                            21.02.2020
 20. Ing. Ladislav Hamran                  03.11.2020