Symbolický hrob padlých v národno-oslobodzovacom boji v roku 1849 na Cintoríne sv. Jozefa

Občianske združenie Za troma mostami požiadalo Mesto Nové Zámky o súhlas obnovu Stĺpa hrdinov. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 22.6.2019 neschválilo obnovenie pamätníka. Stĺp hrdinov sa umiestnil na prenajatom hrobovom mieste na Cintoríne sv. Jozefa. Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo dňa 20. augusta 2020 v sviatočný deň sv. Štefana na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Podstavec je zhotovený z prírodného
kameňa Impala a realizáciu uskutočnilo miestne Kamenárstvo Judity Nagyovej, z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Bájny vták je presná replika diela Thaina Jánosa a jeho zhotovenie zabezpečil výtvarník Mgr. art. Strassner Gabriel, docent Vysokej škole výtvarných umení prevažne z finančnej zbierky facebookovej skupiny „Érsekújvár, én így szeretlek (1907 €)“. Realizáciu zabezpečilo Občianske združenie Za troma mostami pričom náklady na zhotovenie pamätníka boli 5.111,63 €.

8