Pamätník bombardovania

Pamätník predstavuje železničné koľajnice o dĺžke cca 50 metrov, ktoré sú tvarovo riešené tak, že sú pokrčené. Ide o sochársky objekt, ktorý svojim tvarom rozihraným do priestoru v podobe skrčenej – zdeformovanej koľajnice poskytuje divákom vizuálne zaujímavú priestorovú kompozíciu z každého uhlu pohľadu. Svojou pokrčenou štruktúrou má odkazovať na tragické udalosti bombardovania Nových Zámkov.

Významnosť železničného uzlu ako strategického bodu z hľadiska dopravnej infraštruktúry bola príčinou bombardovania železničnej stanicea tým nepriamo aj mesta Nové Zámky. Po ukončení náletov bola na mieste
stanice a pred staničného námestia zdemolovaná a prerušená železničná trať, zdemolované vagóny, rušne i budovy. Viacerým ľuďom sa tým skomplikovala či dokonca prerušila ich životná cesta. Pokrčená železničná koľaj má byť metaforou týchto udalostí pokrčenia či prerušenia „životných koľají“, keď ľudstvo z času na čas vybočí zo svojich „morálnych ľudských koľají“, tak sa dopúšťa mnohých zverstiev.

1