Symbolický hrob padlých legionárov na Cintoríne sv. Jozefa

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnil akt odhalenia symbolického hrobu čs. vojakov na Cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Odhalenie bolo uskutočnené za prítomnosti delegácii Veľvyslanectva ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnútra SR, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta. Symbolický hrob bol odhalený v priestore už jestvujúcich skutočných hrobov, ktoré boli vybudované za finančnej podpory Československej obce legionárskej v roku 1936

V roku 1919 na území mesta Nové Zámky zahynulo 54 vojakov Čs. armády(prevažne legionárov). 31 vojakov bolo z „Babka“ cintorína premiestnených na náklady Čs. obce legionárskej na cintorín sv. Jozefa. K stému výročiu bol vedľa
skutočného hrobu odhalený symbolicky hrob s 23 menami. Plk. Eduard Stehlík z Ministerstva obrany ČR odovzdal predsedovi OZ Za tromamostami Ing. Františkovi Danielovi Pamätnú plaketu Ministerstva obrany ČR za starostlivosť o vojnové hroby.

7