Prícestný mramorový kríž na Šurianskej ceste

Prícestný mramorový kríž s mosadzným korpusom Krista na vyvýšenom podstavci s masívnou základňou a profilovanou rímsou zdobenou v barokovom štýle bol pôvodne umiestnený na Komjatickej ceste (dnes Nitrianska cesta) v roku 1801 na podnet Blaskovics Katalin, ktorá bola vdova po Juhász Györgya. Kríž bol v roku 1885 premiestnený na Šuriansku cestu na finančné náklady Deák Pétera, pričom bol opatrený ohradou a obrazom sv. Panny Márie.

Dňa 13.6.2018 došlo k devastácii kríža. Za prítomnosti mestských policajtov bolo konštatované, že podstavec kríža je zvalený od cesty k plotu. Za ním je povalený medzi kus. Samotný kríž aj s kovovým ukrižovaným Kristom je odcudzený. Dňa 9.6.2019 o 16:00 hod. došlo k odhaleniu a vysväteniu obnoveného Kríža na Šurianskej ceste. Akt odhalenie vykonal František Daniel predseda OZ. Akt vysvätenie Kríža vykonal kaplán Július Andruško. Toto dielo je zároveň aj pamätník vandalizmu, ktorý má pripomínať deň 13.6.2018 keď došlo k devastácii Kríža. 11 úlomkov z devastovaného Kríža uložených pri Kríži budú trvale pripomínať túto udalosť.

6