Socha sv. Jána Nepomuckého na Zúgove.

Baroková socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1764 sa nachádza na Zúgove, v miesteniekdajšej stredovekej osady Nyárhíd. V roku 2016 iniciovalo OZ Za Troma mostamizreštaurovanie zdevastovanej sochy (vyše tridsať rokov mala odtrhnutú hlavu). Prácezabezpečila Katedra reštaurovania VŠVÚ v Bratislave, ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných častí architektúry pod vedením Gabriela Strassnera. Autorkou diela je Katarína Uhrinová. Nová socha svätca stojaca na zreštaurovanom pôvodnom stĺpe, bola umiestnená takmer na pôvodné miesto, do vytvoreného
parčíku. Socha sv. Jána Nepomuckého získala na svojej jedinečnosti zamurovaním historických, vyše 500-ročných tehál. Dňa 23.júna 2016 bola odhalená a vysvätená zrekonštruovaná socha sv. Jána Nepomuckého. Táto socha je už len jediným a posledným historickým odkazom stredovekého mestečka Nyáhíd.

Na realizácii tohto diela sa sponzorský zúčastnila stavebná firmu HOLD s.r.o., KAMENÁRSTVO Nagy. Držiak s lampášom zhotovil miestny nadšenec kováčskeho remesla pán Cyril Minarik. Projekt parčíka navrhol pán Ing. Attila Tóth, PhD. Narealizácii parčíka ako i reštaurovanie podstavca bolo odpracovaných stovky hodín. Pomáhalo mesto Nové Zámky, Odbor komunálnych služieb. Terénne úpravy parčíka ako i reštaurovanie podstavca vykonali predseda Občianskeho združenia Za troma mostami Ing. František Daniel a Zoltán Záležák.

5