Parný rušeň 310.0123 ako Pamätník železničiarov

Pamätník železničiarov v Nových Zámkoch, bol odhalený 3.6.2017 z iniciatívyčlenov OZ Za troma mostami. Rušeň 310.0123 až do druhej svetovej vojnyobsluhoval miestne trate na severnej Morave, odkiaľ sa dostal do Berlína. Záver
vojny už prežil v poľskom Krakove, kde sa mal zúčastniť aj na posune vagónovv koncentračných táboroch Osvienčim a Auschwitz-Birkenau. Po vojne saparný vrátil do Československa. Od roku 1947 jazdil na rôznych miestach na
Slovensku, v 50. rokoch ho presunuli do Nových Zámkov, kde bol dňa 10.12.1966 v Nových Zámkoch vyradený z prevádzky.

Dňa 6.5.2017 sa uskutočnil presun rušňa 310.0123 a umiestnenie na podstavecpamätníka. Presun uskutočňovala fa ONYX. s.r.o. s dvoma žeriavmi anákladným autom a fa ORÉMUSZ. s.r.o. s podvalníkom. Parný rušeň 310.0123
vyrobený v r. 1904 v lokomotívke Krauss Linz pod výrobným číslom 5128.Dňa 21.1.1978 bol umiestnený na podstavec ako pomník v rušňovom depe. Zpomníka bol zložený v roku 2001 a presunutý do Bratislavy, kde bol dvanásťrokov odstavený a poslúžil ako dodávateľ náhradných dielov. Rekonštrukciu parného rušňa vykonala Firma Loko Trans Slovakia s.r.o.

4