Pamätník zmierenia v Cintoríne sv. Jozefa

Dňa 25.09.1933 posádkové veliteľstvo požiadalo mesto o hrobové miesto. Mestské zastupiteľstvo bezplatne darovalo miesto vo výmere 225 m². Stavbu riadil staviteľ Jiránek a súsošie vytvoril akademický sochár Fraňo Štefunko. Exhumáciu a opätovné pochovanie zabezpečovalo pohrebníctvo Hangos Aladára.

Dňa 28.10.1936 sa konalo slávnostné odhalenie. V spoločnom hrobe sú vedľa seba pochovaní československí legionári, vojaci maďarskej Červenej armády, nemeckí, rakúski, maďarskí, talianski, ruskí, srbskí, poľskí a rumunskí
vojaci a zajatci. Leží tu vedľa seba 170 obetí 1. svetovej vojny a 33 obetí pohraničného konfliktu z roku 1919. Sú príslušníkmi dvanástich národností a piatich vierovyznaní. V roku 1939 bolo súsošie a mramorová doska odstránená.
Za 80-ročnej existencie, bol iba štyri roky zachovaný. Od roku 1940 chátral a zástupcovia mesta sa rozhodli hrobové miesto úplne asanovať, a tak 23.4-26.4.2013 hrobové miesto zrovnali so zemou. Dňa 29.6.2013 sa konalo odhalenie nového vojnového hrobu v úzkom kruhu bez prítomnosti verejnosti. Na spomienkovej slávnosti, ktorej termín radnica vopred nezverejnila, sa zúčastnilo asi 40 osôb. Dňa 10. 11 2016 bol slávnostne odhalený podľa Slovensko-Českej medzivládnej komisie upravený hrob. Mesto Nové Zámky s dotačnou podporou MV SR v spolupráci s OZ Za
troma mostami dalo obnoviť pomník do pôvodnej podoby z roku 1936, vyhotoviť súsošie s podstavcom, ktoré je dielom sochára Mgr. art. Gabriela Strassnera. doplnené o 4 kspamätných tabúľ z prírodného kameňa s menami padlých hrdinov.

3