Gróf Széchenyi István

Gróf Széchenyi István vo veľkej miere prispel k tomu, že železničná trať z Bratislavy do Pešti viedla cez Nové Zámky. Ak si uvedomíme, že v roku 1830 anglický konštruktér Georg Stephenson zhotovil prvý parný rušeň a o 20 rokov (16.12.1850) na to stál parný rušeň v Železničnej stanici Nové Zámky je treba uznať pružnosť zavádzania novej techniky do života.

V roku 1900 mali Nové Zámky 13.209 pričom počet pracovných miest na železnici bol 3.000, a vďaka železnici a továrne na kože narástol počet obyvateľov na 22.457 v roku 1930, čím sa stali Nové Zámky štvrtým najväčším mestom na Slovensku.

2