15.06.2019, panovníci

Dňa 15.6.2019 o 12:07 hod. sa Bratislave uskutočnila inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej. Presne vtedy  Občianske združenie „Za tromi mostami“ zverejnilo prezentáciu všetkých panovníkov, kniežat, kráľov, cisárov a prezidentov ktorí vládli na území, v ktorom sa nachádza náš región.

Za 1396 rokov (od 623 do 2019) sa na území, do ktorého patrí novozámocký región vystriedalo celkom 93 panovníkov, kniežat, kráľov, cisárov a prezidentov.

Náš región patril do 16-tých rôznych útvarov:

Samová ríša, Nitrianske kniežatstvo, Veľkomoravská ríša, Uhorské kniežatstvo, Poľsko, Uhorské kráľovstvo, Rakúska monarchia, Osmanská ríša, Rakúske cisárstvo, Rakúsko-Uhorská monarchia, Česko-slovenská republika, Československá republika, Maďarské kráľovstvo, Československá socialistická republika, Česko-slovenská federatívna republika, Slovenská republika.

 

tablofinal_pozadie tablofinal