09.06.2019, kríž na Šurianskej

Dňa 9.6.2019 o 16:00 hod. došlo k odhaleniu a vysväteniu obnoveného Kríža na Šurianskej ceste. Za prítomnosti 64 občanov odhalenie moderovala pani Jana Garajová členka predsedníctva Občianskeho združenia Za troma mostami. Historické skutočnosti o Kríži v slovenskej reči pripomenul pán Ivan Katona poslanec MsZ a pán Norbert Kádek viceprimátor v maďarskej reči, obaja členovia predsedníctva OZ. Z hosti vystúpil pán Peter Podbehlý poslanec MsZ, obyvateľ štvrte Za troma mostami, pán Ján Juhász člen OZ a pani Katrin Kráľová členka organizačného týmu obnovy kríža. Akt samotného odhalenie vykonal František Daniel predseda OZ. Vysvätenie Kríža vykonal kaplán Július Andruško.

Toto dielo je zároveň aj pamätník vandalizmu, ktorý má pripomínať deň 13.6.2018 keď došlo k devastácii Kríža. 11 úlomkov z devastovaného Kríža uložených pri Kríži budú trvale pripomínať túto udalosť.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13