21.06.2019, porada na MU

Dňa 21.6. 2019 Mestský úrad Nové Zámky zatiaľ ústne vyrozumelo OZ, že nesúhlasí inštaláciou symbolických hrobov jednak čs. vojakov, ktorí zahynuli v roku 1919 na území mesta ani novozámčanov, ktorí zahynuli v roku 1849 v národno oslobodzovacom boji maďarského národa. (Vyrozumenie mestom bolo v deň 100. výročia úmrtia pplk. Jelínka).

Odhalenie symbolického hrobu čs. vojakov 1.9.2019 a odhalenie stĺpa hrdinov 15.3.2020 je tým pádom ohrozené.