20.6.2016 – Pozvánka na slávnostné odhalenie sochy Sv.Jána Nepomuckého

 

Občianske združenie Za troma mostami Vás pozýva na odhalenie reštaurovanej sochy sv. Jána Nepomuckého, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2016 na Zúgove v Nových Zámkoch o 18:00 hod.

Súčasťou odhalenia bude aj fotenie osôb v dobovom ošatení resp. v krojoch. Zdvorilo prosíme účastníkov, aby podľa svojich možnosti sa zúčastnili odhalenia v takomto oblečení.

Pri odhalení bude k dispozícii aj pamätný list  a pohľadnica s originálnou známkou a príležitostným razítkom pošty.

Sú vytlačené brožúrky o soche sv. Jána Nepomuckého ako i pohľad na Zúgov (Nyárhíd) očami pána Vágovitsa Gyulu (1895-1986)  v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

 

Ing. František Daniel

ferida@centrum.sk

tel.č: 0903 202 903

Skype nick: ferida89

facebook:https://www.facebook.com/frantisek.daniel.7?ref=tn_tnmn