23.6.2016 – Odhalenie sochy svätého Jána Nepomuckého

 

Dňa 23. júna 2016 bola pri relatívne peknej účasti odhalená a vysvätená zrekonštruovaná socha sv. Jána Nepomuckého. Táto socha je už len jediným a posledným historickým odkazom stredovekého mestečka Nyárhíd. Žiaľ oporný múr hate, ktorý vybudovali bratia Ottavio a Giulio Baldigarovci v čase výstavby novozámockého hradu a tak plnili vodou hradnú priekopu pri Českej bašte bol zničený vlaňajším „aprílovým cunami“, keď voda z rieky prerazila prehradenie a zmyla murivo piliera mostu ako i ochranný múr. Tehly sme z rieky vylovili a použili na sokel podstavca tejto sochy.

Baroková socha Sv. Jána Nepomuckého z roku 1764, umiestnená v záhradkárskej oblasti Zúgov v severnej časti Nových Zámkoch, sa nachádzala v dezolátnom stave (vyše tridsať rokov mala odtrhnutú hlavu). Občianske združenie Za troma mostami sa rozhodlo obnoviť túto neregistrovanú kultúrnu pamiatku a umiestniť ju na pôvodné miesto do vytvoreného parčíka. V máji 2013 požiadalo OZ Krajský pamiatkový úrad v Nitre o súhlas jednak s  reštaurovaním sochy ako i s jej premiestnením na pôvodné miesto. Po súhlase bol vykonaný výber z prihlásených dodávateľov a OZ si práce súvisiace s reštaurovaním objednalo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, katedre reštaurovania, v ateliéry reštaurovania kamenných sôch a kamenných častí architektúry. Vedúci ateliéru pán Mgr. arch. Gabriel Strassner realizovaním ako školskej práce poveril pani Katarínu Uhrinovú. Držiak s lampášom zhotovil miestny nadšenec kováčskeho remesla pán Cyril Minarik. Projekt parčíka navrhol pán Ing. Attila Tóth, PhD. Na realizácii parčíka ako i reštaurovanie podstavca bolo odpracovaných stovky hodín.

Na realizácii tohto diela sa sponzorsky zúčastnila stavebná firmu HOLD s.r.o., KAMENÁRSTVO Nagy. Sponzorsky nás podporila firma Tupperware Ivekol s.r.o. a PRO-Cargo s.r.o., kde boli vykonané aj úpravy podstavca. Nemalou mierou nám pomáhalo mesto Nové Zámky, Odbor komunálnych služieb. Vytlačenie brožúr ako i pamätného listu a pohľadnice uskutočnil AZ PRINT spol.s.r.o. Terénne úpravy parčíka ako i reštaurovanie podstavca vykonali predseda Občianskeho združenia Za troma mostami Ing. František Daniel a Zoltán Záležák.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii tohto diela Občianske združenie Za troma mostami úprimne ďakuje.