08.-09.07.2019, Lego 100

V dňoch 8.a 9.7. navštívila Nové Zámky 30 členná delegácia z Prahy vedená p. Ing. Pavlom Filípkom z Ministerstvo obrany Českej Republiky, kpt. zál. Ing. Milanom Mojžíšom z Československej obce legionárskej, ku ktorej sa 9.7 pridal a veľvyslanec Českej Republiky pán Tomáš Tuhý.

Dňa 8.7. si prezreli železničný most cez rieku Nitru, kde bol smrteľne ranený major Jiři Jelínek. Následne navštívili rodinný dom predsedu Občianskeho združenie Za troma mostami.

Dňa 9.7. si prezreli miesto kde sídlil štáb legionárov a odkiaľ Jelínek išiel na pomoc vojakom, ktorí po výbuchu pancierového vlaku zostali v obkľúčení vojakmi Maďarskej Červenej armády. Následne navštívili parčík pred Sokolovňou kde sa oboznámili s jej históriou a pokračovali k budove Matici slovenskej, kde uložili veniec k mramorovej tabuli a zaspievali Česku a Slovenskú hymnu. Pokračovali na Bernolákove námestie ku kaplnke. Vedúci delegácie navštívili spolu s veľvyslancom Mestský úrad kde ich privítal viceprimátor mesta Lukáš Štefánik a vedúca odboru kultúry Katarína Hozlárová. Ostatní sa oboznámili históriou mesta a prezreli si pamiatky na námestí a v jeho okolí.

O 10.30 sa všetci odobrali na cintorín sv. Jozefa kde prebehol akt kladenia vencov. Potom si prezreli a oboznámili sa s bustou pplk. Jelínka, ktorého inštaláciu MsZ dňa 5.6. zamietlo.   3 4 5 6 7 1 2