Ukážka bojov pri oslobodení Nových Zámkov 2011

Ukážka bojov pri oslobodení Nových Zámkov 2011V dňoch 18. a 19. 3. 2011 sme si pripomenuli dva významné dátumy v živote novozámčanov a to 14-ty marec 1945 – tretie bombardovanie mesta a 29-ty marec 1945 – ukončenie II. svetovej vojny v Nových Zámkoch.

V prvý deň spomienky bol zameraný na prednášky a výstavu obrázkov o týchto udalostiach. V prvej prednáške o bombardovaní mesta Ing. František Daniel miestny zberateľ historických obrázkov, dokumentov a názorov historikov prístupnou formou pre žiakov základných škôl popísal udalosti, ktoré sa v tom čase udiali. Je treba zdôrazniť, že dnešná mládež sa musí dozvedieť rôzny pohľad na historické udalosti nakoľko mnohí uznávaní historici majú rozdielny výklad. Sme svedkami rôzneho pohľadu na Viedenskú arbitráž, naTrianónsku dohodu, na život Jánosa Eszterházyho atď. Preto som presvedčený, že jednostranný výklad je škodlivý ba priam nebezpečný. Jednotný Európsky dejepis bude nemožné bez rešpektovania tejto zásady vytvoriť. Preto je nanajvýš potrebné našej mládeži poskytnúť informácie a názory aj keď sú rozdielne. V druhej časti pán Štefan Zupko pplk v.v. miestny vojenský historik prehľadne popísal vojnové operácie až po koniec vojny v Nových Zámkoch. Na ôsmych tabuliach bolo umiestnených 444 obrázkov a fotografii, ktoré pomohli názorne ukázať danú problematiku.

V druhý deň spomienky bol zameraný na improvizované boje medzi vojakmi Červenej armády a nemeckým Wehrmachtom. Súčasťou bola ukážka a predvádzanie bojovej techniky a výzbroje vojakov. Dostatočný priestor bol daný na fotenie. Túto akciu zabezpečovalo viacero Klubov vojenskej histórie zo Slovenska, Čiech i Maďarska. Pri ukážke bolo použitých cez 4500 nábojov a akcii sa zúčastnilo 87 členov z KVH oblečených v dobových uniformách. Na námestí bola zahraná scénka podľa skutočnej udalosti: Dňa 14. 3. 1945 bol nad Novými Zámkami nemeckou protivzdušnou obranou „Luftschutz“ zostrelený americký bombardér Liberátor B-24 zo 465. bombardovacej skupiny, 781. bombardovacej perute. Z 12 člennej posádky sa zachránil iba palubný mechanik Vincent Beeson, ktorý vyskočil padákom. Po dopade ho rozhnevaní občania chceli obesiť, ale nemecký vojaci ho pred popravou zachránili. Ďalší osud ho zavial do zajateckého tábora Stalag Norimberg, kde ho koncom apríla americkí vojaci oslobodili. Dožil sa vysokého veku zomrel až 50 rokov po tejto udalosti v roku 1995.

Toto smutné obdobie života v Nových Zámkoch je potrebné si každoročne pripomenúť, lebo skutočnosť, že tu zahynulo cez 4000 ľudí nás k tomu zaväzuje. Naše mesto patrí do skupiny najviac bombardovaných miest v Európe. Ak si uvedomíme, že na celý Slovenský štát bolo hodených 1371 ton bômb a na Nové Zámky 817 ton tak tu tragédiu  to zvýrazňuje.

Celú akciu zabezpečovalo mesto Nové zámky v spolupráci s Občianskym združením Za troma mostami a Klubom vojenskej histórie Tyrnau.

OZ Za tromi mosta mostami plánuje každoročne organizovať:

  • v marci konferencie, prednášky súvisiace s touto tématikou,
  • v  októbri ekumenickú omšu,
  • 7. 10., 14. 10. a 14. 3.  hlahol zvonov novozámockých kostolov, ktorý by oznamovali v čase dopadu prvej bomby   túto udalosť.