8.3.2017 – Vernisáž výstavy Ondreja Bertu

Kambodža – 21. storočie je názov výstavy Ondreja Bertu.

Dňa 8. marca 2017 sa konala jej slávnostná vernisáž v priestoroch budovy Matice slovenskej.
Jeho meno sa svojimi mnohopočetnými výstavami zapísalo do povedomia nielen regionálnych fotografov, pretože jeho diela poznajú z rôznych výstav aj v Piešťanoch, Bratislave, Komárne, Komáromu (Maďarsko) a v mnohých ďalších, ale aj laickej verejnosti.

Ondrej Berta, predseda revíznej komisie Občianského združenia Za troma mostami, sa narodil 19. marca 1948 v Nových Zámkoch. Ako 12-ročný dostal od otca prvý fotoaparát. V roku 1968 ukončil Strednú priemyselnú školu strojnícku v Komárne a v roku 1970 zverejnil svoje prvé fotografie v  obrazových časopisoch.

Na Okresnej súťaži amatérskej fotografie v Nových Zámkoch sa prvýkrát zúčastnil v roku 1973. V rokoch 1975-1976 pracoval na Okresnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch ako metodik pre fotografiu film a výtvarníctvo. Zároveň bol tajomníkom Fotoklubu pri OOS Nové Zámky. Organizoval  výstavy a školenia pre fotoamatérov celého okresu.
Priebežne sa zúčastňoval  na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach a výstavách, kde získal rôzne ocenenia .

Jeho samostatné výstavy:
2003-2004: Vnútené;
2006-2008: Santorini;
2009-2010: Výročie novembrových udalostí 1989;
2011: Kanada;
2014-2015: Výročie novembrových udalostí 1989;
2015: Dolný Ohaj;
2015: Svet očami Ondreja Bertu; Fotografie z rôznych krajín sveta – Kanada, Egypt, Sri Lanka, Čína, Grécko, Taliansko-Sicília, Rakúsko.