10.11.2016 – Pamätník zmierenia na cintoríne Sv. Jozefa v N. Zámkoch

Vo štvrtok 10. novembra popoludní na Cintoríne sv. Jozefa bol slávnostne odhalený Pamätník zmierenia, ktorý je venovaný  obetiam 1. svetovej vojny a udalostiam krátko po jej skončení. V predvečer výročia podpísania prímeria pred ukončením 1. svetovej vojny sa stretávame na mieste posledného odpočinku obetí prvého globálneho vojenského konfliktu minulého storočia. Na novozámockom cintoríne leží vedľa seba 167 obetí 1. svetovej vojny a 33 obetí pohraničného konfliktu z roku 1919. Sú príslušníkmi dvanástich národností a piatich vierovyznaní. Slávnostného aktu sa zúčastnil  aj vnuk Istvána Gergyeho z Celldömölku, ktorý je v tomto hrobe pochovaný.