Financovanie združenia

Stanovenie ročného členského príspevku

Na ustanovujúcej schôdze Občianskeho združenia Za troma mostami konanej dňa 28.2.2011 sa stanovil členský príspevok takto:

Člen, ktorý je zárobkovo činný, mesačne 1 € /ročne 12 €/

Dôchodca, matka na materskej, nezamestnaný, mesačne 0,50 € /ročne 6 €/.