Od 22. marca do 30. apríla 2021 sa konalo na medzinárodnom fóre „Step into the future”.

Na medzinárodnom fóre „Step into the future”, ktoré sa konalo v termíne od 22. marca do 30. apríla 2021, sa stretlo 1078 najlepších mladých vedcov z 23 krajín Európy, Ázie a Afriky. Fórum „Step into the future” sa konalo pod záštitou Ministerstva obrany, ROSKOSMOSU a členov štátnej Dumy Ruskej Federácie. Kvôli celosvetovej pandemickej situácii sa 14. apríla 2021 medzinárodnáčast fóra odohrávala v online priestore prostredníctvom aplikácie Zoom. K projektu bolo potrebné vypracovať technickú dokumentáciu v anglickom jazyku. Pri online prezentácii mali účastníci pridelenýčasový harmonogram a 10 minút na od prezentovanie svojej práce pred porotou v anglickom jazyku.

Medzi reprezentáciu Slovenska na tomto fóre sa vďaka výborným výsledkom na celoslovenskej sútaži „AMAVET Festival vedy a techniky” prebojovali aj dvaja žiaci Spojenej školy, na Komárňanskej ulici: Adrián Komanek a Patrik Michlian so svojím projektom Friendly Dalek-Autonomous robot. Svoju spoločnú prácu prezentovali v anglickom jazyku v kategórii „Engineering”, kde ich konkurenciu tvorilo 18 tímov z celého sveta. V medzinárodnom kole sa im podarilo vybojovať postupové ocenenie druhého stupňa do finálneho vyhodnotenia – „The Grand Award Ceremony”. Finálne vyhodnotenie veľkéhomnožstva projektov pozostávalo z ocenenia najlepších projektov v kategórii medzinárodnej aj ruskej vnútroštátnej časti sútaže. Vyhodnocovacia časť sútaže prebiehala až do 3. júna 2021. Komisia pozostávajúca z 250 popredných vedcov a významných osobností Ruskej federácie vybrala 9 absolútnych víťazov špecifickych kategórii.

Žiaci Spojenej školy, Adrián Komanek a Patrik Michlian zo IV.AI za svoju prácu získali ocenenie „The Best Engineering Project” a stali sa absolútnymi víťazmi fóra „Step into the future 2021” v Moskve.

Adrián Komanek je členom Občianskeho združenia Za tromi mostami a zastáva funkciu II. tajomníka OZ

1