Klobfest 2011

Občianske združenie „Za troma mostami“ sa zúčastnilo na VII. Novozámockej súťaži v príprave klobás „Klobfest 2011“. Prihlášku sa do súťaže, ktorá sa uskutočnila 5.novembra 2011 podalo dňa 19.10.2011 a prijalo súťažné podmienky.

Názov družstva: Občianske združenie „Za troma mostami“.

Mužstvo: Ing. František Daniel kapitán, Mgr. Koloman Forró, Ing. Marián Hruškár, Ondrej Polerecký,  Marián Hlavatý členovia družstva.

Mužstvo sa zišlo o 7.00 hod na určenom mieste za účelom prípravy pracovného miesta. Bolo rozvinuté logo OZ a vystavené obrazy piatich mostov oddeľujúcich mesto od regióna „Za troma mostami“. ( Cestné mosty Nitrianska cesta a Považská cesta, Trojmostie a riečne mosty cez Mlynský náhon a rieku Nitru). Na osobitnom stole boli ponúknuté brožúrky „Študenti v búrke“ (autor Kovács Ferenc) a „Búrlivý život J.K.Viktorina“ (autorka Helena Rusnáková). Rovnomenné CD – nosiče oboch brožúr dopĺňali vystavené diela.

V príjemnej atmosfére prebiehala výroba klobás a zároveň bolo pripravované lečo  alá Hortobágy.

Po uplynutí súťažného času odovzdali z hotovej klobásy 30 centimetrový kus, ktorý bol dekorovaný lečom na určené miesto na upečenie a posúdenie.

Porota rozhodla o zaradení nášho družstva do bronzovej skupiny, čo vyvolalo u niektorých členov nášho družstva určité rozčarovanie, nakoľko sme očakávali lepšie umiestnenie.

Záverom treba konštatovať, že akcia z nášho pohľadu bola zaujímavá a preto sme sa rozhodli, že na budúci rok sa opäť zúčastníme.