Dňa 30.3.2021 sa uskutočnila prezentáca 53 pamätihodnosti v ramci projektu Vzdušné Zámky

Dňa 30.3.2021 sa uskutočnila prezentácia 53 pamätihodnosti v ramci projektu Vzdušné Zámky MESTO KULTÚRY 2020, ktoré nemajú štatus kultúrnej pamiatky. O každej pamätihodnosti bola vyhotovená fotodokumentácia a výstižný popis. Dokument bol vo formáte PowerPoint premietaný TV NZ na Facebooku pričom moderátorom to bolo slovne sprevádzané. Prezentácia 53 pamätihodností mesta, má aj aspekt interaktívny, pretože o ďalšom osude pamätihodností bolo možné rozhodnúť aj prostredníctvom hlasovania.

2 1 3 4Spôsob hlasovania:
1.
Naživo, prostredníctvom komentárov počas online podujatia
2.
Mailom do 15.4.2021
Každý hlasujúci môže vybrať maximálne 12 objektov.

Podujatiu sa zúčastnil František Daniel vedúci skupiny, Ondrej Berta fotograf a Adrián Komanek moderátor.