Dňa 29.7.2020 bol vykonaný archeologický prieskum v lokalite „Chrenovská pastvina Tormás legelő“.

Dňa 29.7.2020 bol vykonaný archeologický prieskum v lokalite „Chrenovská pastvina Tormás legelő“. Tibor Kocsis člen OZ objavil na mape Druhého vojenského mapovania záhadný objekt. Mapu sme zosynchronizovali s mapou Googla a tak sa dalo určiť miesto a veľkosť záhadného objektu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2 3Objekt sa nachádzal na Chrenovskej pastvine (Tormás Legelő), o veľkosti 40 m x 40 m t. j 16 árov a bol obohnaný vodnou priekopou napojenou z potoka Chrenovka.Archeologického prieskumu sa zúčastnili členovia OZ páni Števlík, Juhász, Kocsis, Daniel.