Dňa 20.resp.21.6.2021 v cintoríne sv. Jozefa pri symbolickom hrobe čs. legionárov sme zapálili sviečky.

Dňa 20.resp.21.6.2021 v cintoríne sv. Jozefa pri symbolickom hrobe čs. legionárov sme zapalili sviečky…

Dňa 20.6.1919 v Nových Zámkoch na železničnom moste cez rieku Nitru bol smrteľne zranený major Jiři Jelínek veliteľ 39. čs. streleckého pluku. Zraneniu došlo o 15:30 hod. pri pokuse o záchranu pancierového vlaku, ktorý na zničenom moste uviazol. Veliteľ československého vojska, francúzsky generál Mittelhauser majora Jelínka o 16:00 hod. na Železničnej stanici v Nových Zámkoch osobne vyznamenal vojnovým krížom a povýšil ho do hodnosti podplukovníka. Jelínek tento akt komentoval slovami: „Mon géneral, rád som to urobil pre svoju vlasť“.

Dňa 21.6.1919 v Novozámockej nemocnici o 4:00 hod. na následky poranenia zomiera.

2 3 5 1 4Inštaláciu symbolického hrobu zabezpečilo Občianske združenie „Za troma mostami“ za finančnej podpory VUC Nitra, Ministerstva obrany Českej republiky a Nadácie M.R.Štefanika.