Dňa 16.5.2021 o 17:00 hod sa uskutočnila pobožnosť.

1 2 3 4 5Dňa 16.5.2021 o 17:00 hod za príjemného slnečného počasia sa uskutočnila pobožnosť z príležitosti 300 ročného výročia blahorečenia sv. Jana Nepomuckého na Zúgove. Pobožnosť celebroval pán kaplán Jozef Hlavina, históriou osady Nyárhíd ako aj samotnej sochy účastníkov oboznámila pani Jana Garajová členka Občianskeho združenia „Za troma mostami“. Na pobožnosti bolo prítomných 8 účastníkov.