Dňa 11. 11. 2020 o 11. hod. a 11. minúte sa uskutočnilo pálenie sviečok u Pamätníka zmierenia na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

Dňa 11. 11. 2020 o 11. hod. a 11. minúte sa uskutočnilo pálenie sviečok u Pamätníka zmierenia na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. u príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny a na pamiatku jej obetí 1. svetovej vojny a na pamiatku jej obetí. 1

Eerste Wereldoorlog.  Generaals Foch en Weygand voor het treinstel in Rehtondes, nabij Compiegne, tussen de  wapenstilstandsonderhandelingen van november 1918 door.

Eerste Wereldoorlog. Generaals Foch en Weygand voor het treinstel in Rehtondes, nabij Compiegne, tussen de wapenstilstandsonderhandelingen van november 1918 door.

3 4