Darovanie 2 (3) %

Vážení priatelia, sympatizanti!

Zdvorilo prosíme o darovanie 2 (3) % z Vašich daní Občianskemu združeniu Za troma mostami

Ak sa rozhodnete podporiť Občianske združenie Za troma mostami podporíte najmä tieto naše projekty:

  1. Vybudovanie Pamätníka bombardovania pred železničnou stanicou ako spomienku na 4. tisíc obetí za 2. svetovej vojny v Nových Zámkov.
  2. Reštaurovanie sochy Sv. Jána Nepomuckého v Nových Zámkoch, v regióne Zúgov.
  3. Vybudovanie železničného skanzenu, inštalovanie parného rušňa a inej železničnej historickej techniky.

Okrem týchto troch projektov máme rozpracované ďalšie štyri aktivity.

Účet, na ktorý budú Vaše peniaze poukázané je účelovo blokovaný tak, aby peniaze boli výhradne použité iba na investičné účely našich projektov o čom Vás budeme raz mesačne informovať. Na bežnú spotrebu máme založený iný bežný účet.

V zozname na www.notar.sk sme zaevidovaní pod poradovým číslom : 3036

Postup krokov na poukázanie 2% z dane ako aj tlačivá sú na stránke : www.rozhodni.sk www.dvepercenta.sk

Ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi :

Názov organizácie : Občianske združenie “Za troma mostami”

Sídlo : Wolkerova 5, 940 66 Nové Zámky

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42204470

Evidenčné číslo: 6394

Ing. František Daniel

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: SK7475000000004013251106

401325116/7500

ozzatromamostami@gmail.com

www.ozzatromamostami.sk

facebook: Občianske združenie “Za troma mostami”

www.facebook.com/groups/pamatnik/