9.2.2012. Gymnázium maďarské

Občianske združenie “Za tromi mostami” prezentovalo publikáciu „Diákok a viharban“ od autora Ferenca Kovácsa z príležitosti stého výročia zahájenia výučby v gymnáziu na Štefanikovej ulici.

Pán Kovács prítomným 42 žiakom maďarského gymnázia a 15 dospelým emotívnou, pútavou formou popísal udalosti krátkeho obdobia rokov 1942-1945, ktoré prežil ako gymnazista a neskôr ako do Nemecka odvlečený mladý 15 ročný chlapec. Podujatie prebiehalo v maďarskom jazyku, moderoval ho p. Mgr. Koloman Forró a jeho súčasťou bolo aj premietnutie 134 historických obrázkov dokumentujúcich udalosti popisované v knihe.