9.10.2017 – Beseda o 1.bombardovaní Nových Zámkov počas II.svetovej vojny

Dňa 9.10.2017 sme si pripomenuli deň 7.10.1944, kedy naše mesto zasiahlo prvé veľké bombardovanie v priebehu II. svetovej vojny . Beseda na tému „Prvé bombardovanie Nových Zámkov“ sa uskutočnila na Základnej škole Mostná a zúčastnili sa jej žiaci deviateho ročníka . Počas dvoch vyučovacích hodín (2 x 45 min.) bolo premietnutých vyše 300 obrázkov, máp a dokumentov .