3.6.2017 – Odhalenie pamätníka železničiarov

Dňa 6.5.2017 sa uskutočnil presun a inštalácia rušňa 310.0123 na podstavec pamätníka. Akciu technicky zabezpečila firma ONYX s.r.o. a firma ORÉMUSZ s.r.o. Parný rušeň 310.0123 bol vyrobený v roku 1904 v lokomotívke Krauss Linz pod výrobným číslom 5128. Jazdil až do 10.12.1966. V roku 1978 sa stal súčasťou pomníku v rušňovom depe v Nových Zámkoch. V roku 2001 bol presunutý do Bratislavy. Na Slovensku se v súčasnosti nachádzajú tri rušně tejto rady: 310.097,310.0107 a 310.0123. V najhoršom stave bol ten “náš”, lebo bol dvanásť rokov odstavený a požíval sa na náhradné diely. Rekonštrukciu parného rušňa uskutočnila firma Loko Trans Slovakia s.r.o. v roku 2014. Slávnostné odhalenie pamätníka železničiarov sa konalo 3.6.2017.