5.7.2013. Kladenie vencov pri soche Sv. Ciryla a Metoda

Občianske združenie „Za troma mostami“ sa zúčastnilo osláv 1150 výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Piatkové oslavy príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch predčasne ukončila  letná búrka. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo asi 50 ľudí, vence kládli predstavitelia mesta (primátor G. Pischinger), Nitrianskeho samosprávneho kraja (L. Marenčák), Matice slovenskej (M. Malperová a A. Rošková), Csemadoku (E. Reméňová a H. Hegedüsová), ZŠ Nábrežná (R. Rudinský), strany Smer (H. Bohátová) a strany SDKÚ (A. Huršan, R. Schwarz, J. Pétery).