25.-26.6.2013. Vyhodnotenie projektu „Materské škôlky“

Do súťaže sa zapojila Ďorocká 11 obr., Nábrežná 11 obr. a Bitunková 23.obr. Občianske združenie„Za troma mostami“ udelilo všetkým 45 zúčastneným deťom diplom a fa TUPPERWARE odmenila deti kľúčenkou. Určená komisia na čele s pani Janou Garajovou vybrala s každej škôlky tri obrázky, ktorých autori boli odmenení knihou od miestnej  Matici slovenskej.