22. 28.11.2019, Stretnutie poslanca so svojimi voličmi

Dňa 28.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie poslanca pána Petra Podbehlého so  svojimi voličmi z regiónu „Za troma mostami“. Stretnutie sa uskutočnilo v Reštaurácii PUB/CLUB POHODA a trvalo od 18:00 do 20:30 hod. Neformálna diskusia bola vecná, návrhy konkrétne. I napriek malej účasti /12 účastníkov/ možno hodnotiť stretnutie za úspešné.2 3 4 5 6 1