22.10.2019, Odhalenie symbolického hrobu

Dňa 22.10.2019 sa uskutočnil akt odhalenia symbolického hrobu čs. vojakov na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch. Odhalenie bolo uskutočnené za prítomnosti delegácii Veľvyslanectva ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnútra SR, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta. Symbolický hrob bol odhalený v priestore už jestvujúcich skutočných hrobov, ktoré boli vybudované za finančnej podpory československej obce legionárskej v roku 1936.

V roku 1919 na území mesta Nové Zámky zahynuli 54 vojakov čs. armády (prevažne legionárov). 31 vojakov bolo z „Babka“ cintorína premiestnených na náklady čs. obce legionárskej na cintorín sv. Jozefa. K stému výročiu bol vedľa skutočného hrobu bol odhalený symbolicky hrob s 23 menami.

Plk. Eduard Stehlík z Ministerstva obrany ČR odovzdal predsedovi Oz Za troma mostami Pamätnú plaketu Ministerstva obrany ČR za starostlivosť o vojnové hroby.

https://www.novezamky.sk/fotogaleria-slavnostne-odh…/d-34449

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.Castrum Novum 1.Plagát 2.Pamätný list