20.1.2017 – Výročná členská schôdza

Dňa 20.1.2017 na výročnej členskej schôdzi bol prijatý návrh činnosti OZ na rok 2017.

30.03. V spolupráci s Mestom Nové Zámky usporiadať v Dome kultúry tradičnú besedu so žiakmi posledných ročníkov základných novozámockých škôl pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v meste. Súčasne inštalovať výstavu obrázkov a dokumentov. Kladenie vencov

31.03. Výstava obrázkov a dokumentov v Dome kultúry.

01.04. V spolupráci s Mestom Nové Zámky usporiadať bojovú ukážku oslobodenia mesta na konci 2. svetovej vojny. Vojaci Wehrmachtu spolu vojakmi Maďarskej kráľovskej armády budú brániť na rieke Nitre vstup vojsk postupujúcej Červenej armády. Bojová ukážka prechodu rieky za účasti stovky ruských nemeckých a maďarských vojakov sa uskutoční na povodí rieky Nitry.

20.05. Pri príležitosti sviatku Sv. Jána Nepomuckého zorganizovať športové podujatie pod názvom „Beh od sochy po sochu“.

Máj 2017 Uskutočniť tradičné „V. Bryndzové halušky“.

Jún 2017. Odhalenie pamätníka železničiarov – osadenie parného rušňa a  odchodového návestidla.

04.06.2017. Uskutočniť nostalgickú jazdu s dobovými vagónmi ťahanými parným rušňom na trati Nové Zámky – Komárno a späť. Albatros klub by  uskutočnil tri jazdy nostalgickým vlakom, ktorého kapacita je cca 300 cestujúcich v cene 2.700 € za jeden vlak – čo znamená cena cestovného lístka je cca 9 €.

Júl 2017. Odhalenie pamätníka novozámockým občanom, ktorí padli národno-oslobodzovacom boji v rokoch 1848-49.

August 2017. Odhalenie busty majora Jiřího Jelínka, ktorá bude inštalovaná na roh budovy Sokolovne, alebo v parčíku pred Sokovňou.

August 2017 – Zúčastniť sa súťaže vo varení guláša -„Porciunkula 2017“.

September 2015 Uskutočniť súťaž vo varení leča „IV. Lečofest 2017“.

Október 2017 – Uskutočniť tradičnú októbrovú výstavu obrázkov a dokumentov z bombardovania Nových Zámkoch za 2. svetovej vojny. Výstavu uskutočniť na galérii Železničnej stanici Nové Zámky.

November 2017 – Spolu s Mestom Nové Zámky si pripomenúť Ekumenickou bohoslužbou tragické udalosti mesta počas 2. svetovej vojny. Pietny akt spomienky na obete uskutočniť pri Pamätnom kríži na cintoríne Sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

November 2017 – Zúčastniť na Novozámockej súťaži v príprave klobás „Klobfest 2017“.

V roku 2017 vydať brožúry s názvom:

Životopis parného rušňa 310.012

 

Jiří Jelínek

Stĺp hrdinov

V slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Úspešnosť realizácie ovplyvní hlavne dostatok finančných prostriedkov.

V rokoch 2018 až 2020 pokračovať na projektoch:

  1. Pamätník bombardovania pred železničnou stanicou
  2. Osadiť busty Széchenyi Istvána a Barossa Gábora, uhorských ministrov dopravy a verejných prác na priečelí budovy železničnej stance Nové Zámky
  3. Revitalizácia pravého brehu mlynského nahonu od Dvorského mosta pri štrande po železničný most na Štúrovo
  4. Renovácia nákladného vozňa, akými bolo deportovaných 4879 židovských spoluobčanov z Nových Zámkoch do Osvietčinu
  5. Informačná tabuľa na mieste havárie amerického lietadla po zostrelení dňa 14.3.1945