05.06.2019, MsZ

Občianske združenie za troma mostami osem rokov plánovalo a dva roky pripravovalo realizovať zámer obnoviť bustu pplk. Jiřiho Jelínka v parčíku pred budovou Sokolovne a Stĺp hrdinov s bájnym vtákom Turulom v parčíku kaplnky sv. Anny.

1.Žiadosť 11.3.2019 2.Popis 3.Mestská rada 2 4.Mestská rada 1 5.hl.1 6.hl.2 7.hl.3 8Dňa 5.6.2019 Mestské zastupiteľstvo opätovne neschválilo realizovať zámer obnovenia busty pplk. Jiřiho Jelínka v parčíku pred budovou Sokolovne a Stĺp hrdinov s bájnym vtákom Turulom v parčíku kaplnky sv. Anny. (Zasadanie sa konalo v deň 100. výročia pochovávania obetí nezmyselnej a odsúdenia hodnej streľby na námestí).

Odhalenie symbolického hrobu čs. vojakov 1.9.2019 a odhalenie stĺpa hrdinov 15.3.2020 je tým pádom ohrozené.