05.06.2019, Česká televízia

Dňa 5.6.2019 navštívil filmový štáb Českej televízie Nové Zámky aby natočil štvrtý diel dokumentárnej série Československej obce legionárskej o bojoch čs. legionárov na Slovensku

Filmový štáb:

Jakub Tabery – autor a režisér

Jiří Dvořák – herec a sprievodca filmom

Jiří Studnička – kameraman

Stanislav Solanský – technik a zvukár

Lukáš Lexa – ČSOL a historik

Natáčanie dokumentu sa uskutočňovalo:

– v cintoríne sv. Jozefa

– na železničnej stanici

– na moste cez rieku Nitru, kde bol smrteľne ranení pplk. Jiři Jelínek

– pri budove Sokolovne

Jpeg

Jpeg

Face Number:2 Location: (2466,2161,2969,3056) (3780,2085,4189,2814)

Face Number:2 Location: (2466,2161,2969,3056) (3780,2085,4189,2814)

Jpeg

Jpeg