03.06.2019, krvavá nedeľa

Dňa 3.6.2019 o 17:00 hod. sa uskutočnila beseda v knižnici Antona Bernoláka  zameraná na tragickú udalosť na námestí v Nových Zámkoch s pred 100 rokmi. Dňa 1.6.1919 (v nedeľu) došlo k streľbe do občanov mesta. V ten deň na Hlavnom námestí došlo k smutnej udalosti, ktorá si vyžiadala ľudské obete. Zahynul Kvetán Lázsló, 21ročný syn mešťanostu, záložný poručík delostrelectva, Procháczka Mihály (72) a Kostyál Lajos (66). Presný počet ťažko zranených a zranených sa nepodarilo zistiť, ale očití svedkovia, alebo iné zdroje, všetci udávajú „veľký počet“.

2 3 1